Refusjon og priser for tannregulering

Barn ungdom under 20 år 
Kjeveortopedisk konsultasjon med oversiktsrøntgen koster 560 kr. 
Om kjeveortopedisk behandling er nødvendig og ønsket, vil egenandel avhenge av bittavviket pasienten har. 

Refusjonen den enkelt får fra Helfo varierer fra 40% til 100% dekning av den offentlige taksten. Refusjonen gjenspeiler alvorlighetsgraden av bittavviket. I familier hvor flere barn trenger behandling vil det bli gitt søskenmoderasjon i tillegg til refusjonen som er knyttet til bittavviket. Den offentlige taksten fastsettes av helse-og omsorgsdepartementet. 

Egenandelen vil variere fra 6000 kr - 25 000 kr, fra helt enkel behandling med avtakbar apparatur til full fast sittende regulering i begge kjever.

Voksne over 20 år
Kjeveortopedisk konsultasjon med oversiktsrøntgen koster 1240 kr. 
De fleste voksne vil ikke få refusjon fra Helfo, enkelt bittavvik vil likevel kvalifisere til refusjon. 

Egenandelen vil variere avhengig av om man oppnår refusjon fra Helfo eller ikke, lengden på behandling, hvilken type apparatur man ønsker, om man trenger behandling i begge kjever eller kun i en. 

Prisen vil derfor variere kraftig etter hva det er du trenger/ønsker å rette på. 
Prisen på behandling fra 15000 kr - 40 000 kr. 
Prisen på behandling med Incognito i en kjeve: 30 000 - 40 000kr.
Behandling med Incognito i begge kjever: 50 000 - 60 000kr.
Pris på behandling med Invisalign:
Invisalign express, enkel behandling: 10-15 000kr
Invisalign Light, middels behandling: 30-35 000kr
Invisalign comprehensive, komplisert behandling: 50 000kr

For mer utfyllende informasjon om refusjon fra HELFO og behandlinger se nettsiden til Norsk Kjeveortopedisk Forening og Helfo.no
Barn ungdom under 20 år 
Kjeveortopedisk konsultasjon med oversiktsrøntgen koster 560 kr. 
Om kjeveortopedisk behandling er nødvendig og ønsket, vil egenandel avhenge av bittavviket pasienten har. 

Refusjonen den enkelt får fra Helfo varierer fra 40% til 100% dekning av den offentlige taksten. Refusjonen gjenspeiler alvorlighetsgraden av bittavviket. I familier hvor flere barn trenger behandling vil det bli gitt søskenmoderasjon i tillegg til refusjonen som er knyttet til bittavviket. Den offentlige taksten fastsettes av helse-og omsorgsdepartementet. 

Egenandelen vil variere fra 6000 kr - 25 000 kr, fra helt enkel behandling med avtakbar apparatur til full fast sittende regulering i begge kjever.

Voksne over 20 år
Kjeveortopedisk konsultasjon med oversiktsrøntgen koster 1240 kr. 
De fleste voksne vil ikke få refusjon fra Helfo, enkelt bittavvik vil likevel kvalifisere til refusjon. 

Egenandelen vil variere avhengig av om man oppnår refusjon fra Helfo eller ikke, lengden på behandling, hvilken type apparatur man ønsker, om man trenger behandling i begge kjever eller kun i en. 

Prisen vil derfor variere kraftig etter hva det er du trenger/ønsker å rette på. 
Prisen på behandling fra 15000 kr - 40 000 kr. 
Prisen på behandling med Incognito i en kjeve: 30 000 - 40 000kr.
Behandling med Incognito i begge kjever: 50 000 - 60 000kr.
Pris på behandling med Invisalign:
Invisalign express, enkel behandling: 10-15 000kr
Invisalign Light, middels behandling: 30-35 000kr
Invisalign comprehensive, komplisert behandling: 50 000kr

For mer utfyllende informasjon om refusjon fra HELFO og behandlinger se nettsiden til Norsk Kjeveortopedisk Forening og Helfo.no