Tannregulering

Behandlingen du får vil avhenge av bittavviket.
1. Behandling med avtakbar apparatur (plater/gom). Dette er ofte behandling for enkle korreksjoner av bittet, tidlig behandling eller innledende behandling før fast sittende regulering. 

2. Fast sittende regulering er klosser(bracket) som er limt fast på tennene. Bracket kan man få i tradisjonelt stål eller hvite og mer usynlig glasskeramikk. Vi bruker bracket fra American Orthodontics.
 
3. Ved ønske om fast sittende regulering på baksiden av tennene er det Incognito systemet vi bruker. Det er sjeldent vi anbefaler dette til barn og unge (pga utfordringer med renhold og tale). Voksne som har ønske om usynlig regulering vil evt. kunne bli behandlet med dette. Det er da viktig at bittavviket er slik at det er mulig å rette på det med denne type regulering.
  
4. Vi tilbyr og behandling med gjennomsiktige skinner. Her bruker vi både et system som heter Clear aligner fra J. J Thompson og Invisalign.

Behandlingstiden avhenger av hvilken type bittavvik man har. 

Retensjon
Tennene våre står dessverre ikke stabilt i ro i kjeven hele livet. Man ser at det ofte blir trangere for tennene når vi blir eldre. Dette skjer helt uavhengig av om man har blitt behandlet med regulering eller ikke tidligere. Det er derfor viktig å stabilisere tennene etter en kjeveortopedisk behandling.

Når den aktive kjeveortopediske behandlingen er over og vi er fornøyd med bitt og estetikk, fjernes reguleringen. For å hindre at tennene flytter seg må vi stabilisere resultatet. Dette gjør vi med fastlimte retensjonstråder på baksiden av tennene.

De aller fleste får også en plate/gom i overkjeven som brukes stort sett om natten for å hindre endringer. Det er viktig at retensjonsfasen følges opp og at det gis beskjed straks om noe skulle skje i forhold til retensjonstråder og plater/gom.
Behandlingen du får vil avhenge av bittavviket.
1. Behandling med avtakbar apparatur (plater/gom). Dette er ofte behandling for enkle korreksjoner av bittet, tidlig behandling eller innledende behandling før fast sittende regulering. 

2. Fast sittende regulering er klosser(bracket) som er limt fast på tennene. Bracket kan man få i tradisjonelt stål eller hvite og mer usynlig glasskeramikk. Vi bruker bracket fra American Orthodontics.
 
3. Ved ønske om fast sittende regulering på baksiden av tennene er det Incognito systemet vi bruker. Det er sjeldent vi anbefaler dette til barn og unge (pga utfordringer med renhold og tale). Voksne som har ønske om usynlig regulering vil evt. kunne bli behandlet med dette. Det er da viktig at bittavviket er slik at det er mulig å rette på det med denne type regulering.
  
4. Vi tilbyr og behandling med gjennomsiktige skinner. Her bruker vi både et system som heter Clear aligner fra J. J Thompson og Invisalign.

Behandlingstiden avhenger av hvilken type bittavvik man har. 

Retensjon
Tennene våre står dessverre ikke stabilt i ro i kjeven hele livet. Man ser at det ofte blir trangere for tennene når vi blir eldre. Dette skjer helt uavhengig av om man har blitt behandlet med regulering eller ikke tidligere. Det er derfor viktig å stabilisere tennene etter en kjeveortopedisk behandling.

Når den aktive kjeveortopediske behandlingen er over og vi er fornøyd med bitt og estetikk, fjernes reguleringen. For å hindre at tennene flytter seg må vi stabilisere resultatet. Dette gjør vi med fastlimte retensjonstråder på baksiden av tennene.

De aller fleste får også en plate/gom i overkjeven som brukes stort sett om natten for å hindre endringer. Det er viktig at retensjonsfasen følges opp og at det gis beskjed straks om noe skulle skje i forhold til retensjonstråder og plater/gom.